Aeg-Electrolux B9831-5-M User Manual

Browse online or download User Manual for Unknown Aeg-Electrolux B9831-5-M. Aeg-Electrolux B9831-5-M Kasutusjuhend

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print

Summary of Contents

Page 1 - Kasutusjuhend Integreeritud

B9831-5Kasutusjuhend Integreeritudelektriahi

Page 2 - SISUKORD

Jääkkuumuse indikaatorKui lülitate ahju välja, siis näitavad ekraanil kuvatud tulbad jääkkuumust.Ahju funktsioonidFunktsioon RakendusPÖÖRDÕHKSamaaegse

Page 3 - OHUTUSINFO

Lihaprogrammid kaalu si‐sestamisegaRakendus KaalVEIS 210° (210°C) • VEIS (210°C) VÄHE‐KÜPS• VEIS (210°C) POOL‐KÜPS• VEISELIHA (210°C)TÄISKÜPS-VEIS 150

Page 4 - Vajutage nuppu

Ahjuriiuli ja sügava röstimispanni üheaeg‐ne sisestaminePange ahju riiul sügavale röstimispannile.Suruge sügav röstimispann mõne ahjuta‐sandi juhikute

Page 5 - Seadme kõrvaldamine

7. Kui ahi saavutab määratud temperatuuri, siis kostab helisignaal. Seade lü‐litub automaatselt välja.Kasutage suvalist nuppu, et signaal välja lülita

Page 6 - SEADME KIRJELDUS

2.Vajutage nuppu või programmi LIHATERMOMEETER määrami‐seks.Kui programm LIHATERMOMEETER on läbitud, siis kostab helisignaal.Helisignaali väljalüli

Page 7 - ENNE ESIMEST KASUTAMIST

Retsepti määramine1. Vajutage nuppu Valikute menüü avamiseks.2. Vajutage nuppu , et avada menüü RETSEPTID .3.Vajutage nuppu või retsepti kategoo

Page 8 - IGAPÄEVANE KASUTAMINE

7. Vajutage nuppu või , et nihutada kursor paremale või vasakule.Järgnev täht vilgub. Saate seda tähte muuta.8. Korrake neid samme, et sisestada &

Page 9

MENÜÜ KIRJELDUSKIIRKUUMUTUS VÄL‐JAFunktsiooni ei lülitata sisse koos vastavate ahju funktsioo‐nidega.KUUMUSENÄIDIKKUUM.NÄIDIK SISSE Kui seade on välja

Page 10 - Lihaprogrammid

MENÜÜ KIRJELDUSLÕHNAFIL‐TER• Energiatarve on suurem, kui funktsioon LÕHNAFILTER on sisselülitatud.• Kui te lülitate lõhnafiltri välja, lülitub see ise

Page 11 - Ahju tarvikute kohalepanek

Kui kuumusindikaatori ribad vilguvad üksteise järel, siis on funktsioon KIIR‐KUUMUTUS sees.Kui ahi saavutab valitud temperatuuri, siis kuumusindikaato

Page 12 - LIHATERMOMEETER

Täname, et valisite ühe meie kvaliteetsetest toodetest.Selleks, et tagada seadme optimaalne ja korrapärane töö, lugege seekasutusjuhend tähelepaneliku

Page 13 - Automaatprogrammid

Funktsioonide KESTUS ja LÕPP puhul lülitub ahi automaatselt välja.Nuppude ja samaaegsel vajutamisel kuvatakse ekraanil tekst PRO‐GRAMMEERITUD .

Page 14 - RETSEPTID

• kui te ise ei lülita seadet välja;• kui te ei muuda ahju temperatuuri.Ahju temperatuur Väljalülituse aeg30°C -120°C 12,5 h120°C - 200°C 8,5 h200°C -

Page 15 - Mälu menüü

2. Tõmmake riiulijuhiku tagumine osaküljeseinast eemale ja võtke ära.Riiulijuhikute tagasipanekPange riiulijuhikud tagasi vastupidises järjestuses.Täh

Page 16 - ÜLDSEADED

Pange ahju lapp, et kaitsta ahju lampi ja klaasist katet.Ahjuvalgusti pirni vahetamine1. Ahjuvalgusti klaaskatte leiate vasakut kätt ahjuõõnest.Klaask

Page 17 - Kohandamine: ÜLDSEADED

3. Pange ahju uks esimese positsioo‐nini (u. 45° nurga all) kinni.4. Hoidke ahju uksest kumbaltki pooltkinni ja tõmmake seda ahjust üles‐poole nurga a

Page 18

MIDA TEHA, KUI...HOIATUSVt jaotist "Ohutusinfo".Probleem Võimalik põhjus LahendusAhi ei kuumene Seade on välja lülitatud Lülitage seade siss

Page 19 - Kella funktsioonide määramine

PAIGALDAMINEHOIATUSVt jaotist "Ohutusinfo".Sisseehitatud seadme stabiilsus peab vastama standardi DIN 68930 nõuetele.11 45945945675845465411

Page 20 - Automaatne väljalülitus

90º2x3,5x25JÄÄTMEKÄITLUSTootel või selle pakendil asuv sümbol näitab, et seda toodet ei tohikohelda majapidamisjäätmetena. Selle asemel tuleb tood

Page 21 - PUHASTUS JA HOOLDUS

EE EESTI - GARANTII/KLIENDITEENINDUSPretensioonide esitamise tingimused kodumasinatele. Kõikidele ElectroluxEesti AS poolt Eesti Vabariiki imporditud

Page 22 - Ahju lamp

Samuti ei kuulu pretensiooni alla toote regulaarsest kasutamisest tulenevatedetailide normaalne kulumine, nt. tolmukotid, harjad, lambid, kaitsmed,kla

Page 23 - Ahju uks ja klaaspaneelid

EESTI - GARANTII/KLIENDITEENINDUS 28WWW.ELECTROLUX.COM 31Jäetakse õigus teha muutusi OHUTUSINFOEnne paigaldamist ja kasutamist lugege kasutusjuhen

Page 24

OÜ GASPRE Õle 27, 10319 TallinnGaasiseadmed, remont ja müük Tel.6711100Saaremaa Toomas Teder FIE Pikk1b, 93813 KURESSAARE Tel. 04555978, 5087912Lääne-

Page 25 - MIDA TEHA, KUI

WWW.ELECTROLUX.COMAlbania +35 5 4 261 450 Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 TiraneBelgique/België/Belgien +32 2 363 04 44 Bergensesteenweg 719, 1502 LembeekČes

Page 26 - PAIGALDAMINE

Suomiwww.electrolux.fiSverige +46 (0)771 76 76 76 Electrolux Service, S:t Göransgatan 143,S-105 45 StockholmTürkiye +90 21 22 93 10 25 Tarlabaşı cadde

Page 30

www.aeg-electrolux.com/shop 892946029-A-052010

Page 31 - WWW.ELECTROLUX.COM

• Seadme ühendus vooluvõrguga tuleb varustada mitmepooluselise lahklüli‐tiga. Lahklüliti lahutatud kontaktide vahemik peab olema vähemalt 3 mm.• Kasut

Page 32

• Äge suruge avatud uksele.• Toiduvalmistamisel pange ahju uks alati kinni, ka grillides.Puhastamine ja hooldus• Enne hooldust lülitage seade välja ja

Page 33

– Kõrvaldage ukse fiksaator. See takistab laste ja väikeloomade seadmes‐se kinnijäämist. Lämbumisoht.SEADME KIRJELDUSÜlevaade5432121114365789101 Juhtp

Page 34

Ahju tarvikud• AhjurestNõude, koogivormide ja grilltükkide jaoks• Madal küpsetusplaatKookide ja küpsiste jaoks.• Sügav röstimispannKüpsetamiseks ja pr

Page 35

IGAPÄEVANE KASUTAMINEHOIATUSVt jaotist "Ohutusinfo".NäidikudXXXXX XXXX1 2 3456781 Sümboli olekuriba2 Menüü olekuriba3 Tekstirida4 Kella funk

Page 36 - 892946029-A-052010

Nupp Funktsioon KirjeldusOK Kinnitamiseks või alammenüü avamiseks.SEES/VÄLJAS Seadme sisse või välja lülitamiseks.KIIRKUUMUTUSKiirkuumutusfunktsiooni

Comments to this Manuals

No comments