Aeg-Electrolux BE7314421M User Manual

Browse online or download User Manual for Unknown Aeg-Electrolux BE7314421M. Aeg-Electrolux BC5003001M Handleiding [et] [sv]

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print

Summary of Contents

Page 1 - OVEN GEBRUIKSAANWIJZING

BC5003001NLOVEN GEBRUIKSAANWIJZING

Page 2 - Bezoek onze webshop op

OvenfunctiesOvenfunctie ToepassingSnel opwarmen Om de opwarmtijd te verkorten.Multi hetelucht Om maximaal op drie ovenniveaus tegelijkertijd te bak-ke

Page 3

Display1 Timer2 Opwarmen / Restwarmte-indicatie3 Waterreservoir (alleen geselecteerdemodellen)4 Kerntemperatuursensor (alleen gese-lecteerde modellen)

Page 4 - VEILIGHEIDSINFORMATIE

SYM-BOOLFUNCTIE BESCHRIJVINGEINDE Gebruik dit alleen wanneer de ovenfunctie is ingesteld om inte stellen wanneer de oven moet stoppen. Duur en einde k

Page 5

5. Als de ingestelde tijd is verstreken, klinkt er gedurende 2 minuten een geluidsinaal enverschijnt " 00:00 " en knipperend op het displa

Page 6 - Brandgevaar

Het draadplateau en de pan samen plaatsenPlaats het draadplateau op de pan. Duw de panin de geleidestangen van een van de ovenniveaus.EXTRA FUNCTIESKi

Page 7 - BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

Druk na een automatische uitschakeling op een willekeurige knop om het toestel op-nieuw te activeren.De Automatische uitschakeling werkt bij alle oven

Page 8 - VOOR HET EERSTE GEBRUIK

Cakes/pastijen/gebak op bakblikType van bakken Ovenfunctie Ovenniveau Temperatuur °C Tijd uren:min.Vlechtbrood/broodkransBoven + onder-warmte3 170-190

Page 9 - DAGELIJKS GEBRUIK

Type van bakken Ovenfunctie Ovenniveau Temperatuur °C Tijd uren:min.Shortbread/ Dee-greepjesBoven + onder-warmte3160 1)0:20-0:30Roerdeegkoekjes Multi

Page 10 - Functie Snel opwarmen

Type van bakkenMulti hetelucht Multi heteluchtTemperatuur in°CTijdsinstellingUren:min.Inzetniveaus vanaf de bodem2 niveaus 3 niveausBitterkoekjes 1/4

Page 11 - KLOKFUNCTIES

Schotel Ovenfunctie Plaathoogte Temperatuur °C Tijd uren:min.GroentegratinCirculatiegrill ofbereiding met he-te lucht1 160-170 0:15-0:30Stokbroden be-

Page 12 - De KOOKWEKKER instellen

VOOR PERFECTE RESULTATENBedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Ditapparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend tepresteren, met innovatie

Page 13 - GEBRUIK VAN DE ACCESSOIRES

KalfsvleesSoort vlees Hoeveelheid Ovenfunctie Plaathoogte Temperatuur°CTijd in min.Kalfsbraad-stuk1 kg Circulatiegrill 1 160-180 90-120Kalfsbout 1,5-2

Page 14 - EXTRA FUNCTIES

GrillGerecht Temperatuur GebruiksniveauGrilltijd (min.)1e kant 2e kantRosbief 210-230 2 30-40 30-40Runderfilet 230 3 20-30 20-30Varkensrug 210-230 2 3

Page 15 - NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS

Type van bakken Plaathoogte Temperatuur °C Tijd in min.Flammekuchen (pizza-achtig gerecht uit deElzas)2230 - 2501)12 - 20Piroggen (Russischevariant op

Page 16 - Nuttige aanwijzingen en tips

GroentenIn te maken eetwaar Temperatuur in °CBereidingstijd tot sud-deren in min.Doorkoken bij 100 °Cin min.Wortels 1)160-170 50-60 5-10Komkommers 160

Page 17 - Bakken op meerdere niveaus

Opmerkingen over schoonmaken:• Maak de voorkant van het apparaat schoon met een zachte doek en een warm sopje.• Gebruik voor de metalen oppervlakken e

Page 18

Op het display wordt "Kata" en de duur van het reinigingsproces weergegeven (1uur). Deze tijdsduur is vast, maar u kunt de functie Einde geb

Page 19 - Braden met circulatiegrill

2. Duw de klemhendels (A) volledig op detwee scharnieren.3. Sluit de ovendeur in de eerste openings-stand (ca. 70°).4. Pak de ovendeur aan de zijkante

Page 20 - 1) Oven voorverwarmen

Probleem Mogelijke oorzaak OplossingDe oven wordt niet warm Het apparaat is uitgeschakeld Schakel het apparaat inDe oven wordt niet warm De klok is ni

Page 21 - Pizza hetelucht

MILIEUBESCHERMINGHet symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet alshuishoudafval mag worden behandeld, maar moet w

Page 23 - ONDERHOUD EN REINIGING

INHOUD4 Veiligheidsinformatie7 Beschrijving van het product8 Voor het eerste gebruik9 Dagelijks gebruik11 Klokfuncties13 Gebruik van de accessoires14

Page 26 - PROBLEMEN OPLOSSEN

www.aeg-electrolux.com/shop 892945494-B-272010

Page 27

VEILIGHEIDSINFORMATIELees deze handleiding zorgvuldig alvorens het apparaat te installeren of te gebruiken:• Voor uw eigen veiligheid en de veilighei

Page 28 - MILIEUBESCHERMING

• De elektrische installatie moet een isolatieapparaat bevatten waardoor het apparaatvolledig van het lichtnet afgesloten kan worden. Het isolatieappa

Page 29

– plaats heet water niet direct in het apparaat;– haal vochtige schotels en eten uit het apparaat als u klaar bent met koken.• Verkleuring van het ema

Page 30

Service-afdeling• Alleen een bevoegd servicemonteur mag dit apparaat repareren. Neem contact op metde service-afdeling.• Gebruik alleen originele rese

Page 31

8 Ovenlampje9 Ventilator10 Verwarmingselement achterwand11 Onderwarmte12 Inschuifrails, verwijderbaar13 RekstandenOvenaccessoires•BakroosterVoor servi

Page 32

Zie het hoofdstuk "Onderhoud en reiniging".Eerste aansluiting op het elektriciteitsnetNa de eerste aansluiting op het elektriciteitsnet, bli

Comments to this Manuals

No comments