Aeg-Electrolux BS7304021M Quick Start Guide

Browse online or download Quick Start Guide for Unknown Aeg-Electrolux BS7304021M. Aeg-Electrolux BS7304021M udhëzues të shpejtë Fillimi User Manual

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 4
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated4.5 / 5. Based on8 customer reviews
Page view 0
Opsionet
Prekni Opsionet për të vendosur një program
automatik, funksion pastrimi (vetëm për
modele të caktuara) ose një funksion furre.
Programi im i preferuar
Prekni Programi im i preferuar për të pasur
akses të drejtpërdrejtë te programin tuaj të
preferuar, edhe kur pajisja është e fikur. Për
të ruajtur programin e preferuar prekni dhe
mbani prekur Programi im i preferuar për më
shumë se 3 sekonda.
Temperatura/Nxehja e
shpejtë
Funksioni Nxehje e shpejtë ul kohën
e nxehjes. Shtypni dhe mbani shtypur
Temperatura/Nxehja e shpejtë për më shumë
se 3 sekonda për të aktivizuar këtë funksion.
Drita e furrës
Ju mund të kurseni energji duke çaktivizuar
Dritën e furrës gjatë gatimit.
Fusha me sensor
1. Ekrani
2. Ndezja/Fikja
3. Opsionet
4. Programi im i preferuar
5. Temperatura/Nxehja e shpejtë
6. Poshtë, lart
7. OK
8. Drita e furrës
9. Ora
10. Kujtuesi i minutave
21 3 4 5 6 7 8 9 10
Udhëzime të shkurtra
Page view 0
1 2 3 4

Summary of Contents

Page 1 - Udhëzime të shkurtra

OpsionetPrekni Opsionet për të vendosur një program automatik, funksion pastrimi (vetëm për modele të caktuara) ose një funksion furre.Programi im i

Page 2 - Funksionet E Furrës

Funksionet E Furrës. . .1220. . .1225. . .1212Prekni Opsionet një herë për modalitetin manual.Prekni Opsionet dy herë për programet automatike.Ventila

Page 3

Furra Furrë Katalitike Furrë Pirolitike Furrë Me Avull1 Ventilator i plotë 1 Ventilator i plotë 1 Ventilator i plotë 1 Avull i plotë2Cilësimi për pica

Page 4 - Libri I Recetave

Furra1 Mish i zier 6 Pulë, e plotë 11 Kek me qumështor 16 Lazanja2 Mish derri i pjekur 7 Peshk i plotë 12 Roleta 17 Kaneloni3 Mish viçi i pjekur 8 Pic

Comments to this Manuals

No comments